Comarch ERP Optima START Mikrofirma

Nowy produkt

Licencja na jedno stanowisko

(stanowiska liczone jako jednoczesny dostęp).

Skład pakietu:

moduł Faktury

moduł Kasa/Bank

Asysta Comarch

Więcej szczegółów

183,27 zł

Więcej informacji

Comarch ERP Optima START Mikrofirma to doskonałe narzędzie pozwalające na obsługę prostej działalności handlowej lub usługowej. Pakiet umożliwia łatwe wystawianie dokumentów sprzedażowych i zapewnia pełną integracją z dokonywanymi płatnościami.

Comarch ERP Optima START Mikrofirma zawiera:

-moduł Faktury
-moduł Kasa/Bank
-12-miesięczna gwarancja i Comarch ASYSTA
-moduł zabezpieczający Menadżer Licencji

Funkcjonalność modułu Faktury obejmuje między innymi:

 •  wystawianie Faktur Sprzedaży dla podmiotów gospodarczych
 •  wystawianie Faktur Sprzedaży dla osób fizycznych, z możliwością ich fiskalizacji – współpraca z drukarkami fiskalnymi firm POSNET, ELZAB, INNOVA, NOVITUS, TORELL, EMAR.
 •  wystawianie Faktur Korygujących (ilość, wartość, podatek VAT)
 •  pełną współpracę z modułem Kasa/Bank: ewidencja zapłat gotówką lub kartą płatniczą, lista zaległych płatności, rozliczanie i kompensaty niezapłaconych dokumentów, Preliminarz Płatności ułatwiający planowanie przepływu środków finansowych w firmie
 •  standardowe formy płatności: gotówka i przelew oraz płatności kartami kredytowymi, kompensaty, kredyty. Możliwość definiowania własnych form płatności przez Użytkownika
 •  elastyczne możliwości numeracji dokumentów
 •  listę towarów i usług z możliwością podziału na grupy asortymentowe
 •  obsługę kodów kreskowych
 •  zintegrowaną współpracę z modułami księgowymi systemu
 •  różnorodne raporty i analizy, oparte między innymi o definiowany przez Użytkownika system kategorii
 •  współpracę z Comarch ERP Optima Handel, pozwalającą na pełne rozliczenia towarów, dostaw.

Sprawnie zarządzana firma to taka, której kadra zarządzająca ma w każdej chwili dostęp do aktualnych informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, ponoszonych kosztów (może niektóre da się zmniejszyć?) czy stanu bieżących należności i zobowiązań.
Dlatego system Comarch ERP Optima wyposażony został w moduł Kasa/Bank, którego zadaniem jest nie tylko prosta ewidencja wydatków i wpływów.
Korzystając z tego modułu można między innymi znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • Jak wygląda przepływ środków pieniężnych w firmie? Odpowiedź może dotyczyć zarówno przeszłości – to raporty z dokonanych już zapisów kasowych/bankowych, jak i przyszłości – to analiza planowanych wpływów i wydatków.
 • Jak wygląda Preliminarz naszych płatności? Do Preliminarza trafiają zarówno planowane terminy spłat należności przez naszych kontrahentów i spłaty naszych zobowiązań, daty płatności podatków (np. zaakceptowane do realizacji deklaracje VAT), zatwierdzone listy płac, planowany wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat kolejnych rat kredytów czy miesięczne płatności za energię, telefony, itd. Preliminarz płatności pozwala, więc przewidzieć przychody i wydatki w nadchodzącym czasie i na tej podstawie podjąć odpowiednie decyzje finansowe.
 • Jak wyglądają rozliczenia z dłużnikami i wierzycielami? To wykonywane w różnych przekrojach zestawienia niezrealizowanych płatności, listy największych dłużników i wierzycieli, zaległości wg typów dokumentów itd.
 • Co tak naprawdę przynosi nam zysk? W co inwestujemy? Co i dlaczego nas tak dużo kosztuje? – z każdym zapisem kasowym/bankowym skojarzona jest kategoria, której zapis dotyczy. Każdy zapis niesie, więc w sobie informację, jakiego rodzaju kosztu dotyczy lub jakiego typu przychód zwiększa nasze zyski. Na tej podstawie można wykonać bardzo pomocne zestawienia pokazujące rozkład kosztów i przychodów w firmie.

Funkcjonalność modułu Kasa/Bank obejmuje również:

 • Rozliczenia ze wszelkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami i urzędami, a także z pracownikami,
 • Bankowość elektroniczną – a więc komunikację z systemami typu Home-Banking obejmującą zlecanie wykonania operacji do banku (przelewy wychodzące) oraz import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank
 •  Słownik banków, który można uzupełnić ręcznie lub importując informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR).
 • Słownik urzędów (US, ZUS...), który raz uzupełniony jest dostępny ze wszystkich pozostałych modułów systemu Comarch ERP Optima.
 • Inne słowniki – kontrahenci, pracownicy, wspólnicy, banki, urzędy, kategorie, formy

4 innych produktów w tej samej kategorii: