Obniżka! WF-GANG BIURO 50 Zobacz większe

WAPRO Gang (WF-GANG) BIURO 50

Nowy produkt

Zintegrowany, nowoczesny system kadrowo-płacowy.

Wariant przeznaczony dla Biur Rachunkowych

Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko.

Więcej szczegółów

1 760,13 zł

-10%

1 955,70 zł

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Program WAPRO Gang (dawniej WF-GANG) ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

WF-GANG zapewnia sprawne zarządzanie pracownikami i listami płac, ewidencję nieobecności, współpracę z rejestratorami czasu pracy przy jednoczesnej ochronie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem. Współpracuje z programem Płatnik, pozwala na elektroniczny transfer do PFRON oraz obsługę umów cywilnoprawnych.

Możliwości programu:

Nieograniczona liczba obsługiwanych firm

Możliwość pracy na jednej, wspólnej bazie danych z aplikacjami Asseco WAPRO            
Wymiana danych z aplikacjami systemu Asseco WAPRO            
Import z Excela danych do kartotek systemowych, firmowych, pracowniczych oraz składników płacowych            
Mechanizm rejestracji operacji użytkowników

Moduł kadrowo-płacowy

Dokumenty związane z zatrudnieniem: umowy o pracę, przeszeregowania, zaświadczenia, świadectwa pracy            
Szczegółowe (dni, godziny, urlopy na żądanie) rozliczanie urlopów wypoczynkowych             
Dokumentacja związana z rozliczaniem czasu pracy: miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy            
Automatyczne rozliczanie nieobecności wraz z naliczaniem zasiłków ZUS tj.: chorobowe, wypadkowe, opiekuńcze, macierzyńskie (również za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu rodzicielskiego)            
Rozliczanie osób zatrudnionych na umowę o pracę nakładczą            
Obsługa wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób łączących dodatkowy urlop macierzyński z pracą            
Rejestracja okresów pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze oraz obliczanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych            
Zbiorcze i indywidualne listy płac            
Kartoteki zarobkowe, podatkowe, zasiłkowe            
Deklaracje podatkowe PIT (4R, 11, 40, 8AR, 8C, IFT-1/1R)            
Dokumenty ZUS: zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, zastępcza asygnata zasiłkowa ZUS Z-7, zaświadczenie RP-7            
Sprawozdania GUS: meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06            
Deklaracje PFRON DEK-I, DEK-I,u ,DEK-II, informacja INF-1             
Raporty dla ZPCh: zestawienia przeciętnego zatrudnienia z podziałem na osoby pełno i niepełnosprawne oraz według stopnia niepełnosprawności, zestawienia. Zestawienia do art. 22 i 28 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.             
Rejestracja i kontrola terminów badań lekarskich i szkoleń BHP

Moduł umów cywilno prawnych

Obsługa umów długookresowych wraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.            
Rozliczanie kontraktów menadżerskich i wynagrodzeń członków rad nadzorczych            
Wypłata świadczeń i rozliczenie z podatku dla osób zatrudnionych na umowę o praktykę absolwencką            
Budżetowanie i rozliczanie wynagrodzeń w systemie „Projektów”            
Rozliczanie stypendiów uczniów i studentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych kierowanych przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy

e-Deklaracje

Eksport danych do systemów PFRON

Eksport przelewów do banków

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

WAPRO Gang (WF-GANG) BIURO 50

WAPRO Gang (WF-GANG) BIURO 50

Zintegrowany, nowoczesny system kadrowo-płacowy.

Wariant przeznaczony dla Biur Rachunkowych

Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, licencja na pierwsze stanowisko.

Produkty powiązane

18 innych produktów w tej samej kategorii: